Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2021 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2021 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2021 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2021 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2021 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2021 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2021 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2021 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Οκτώβριος 2021 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Νοέμβριος 2021 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Δεκέμβριος 2021 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα