Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2023 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2024 MJT Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Διεθνής Αεροπορική Κίνηση Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2024 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2022 MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιανουάριος 2023 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2023 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2023 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2023 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2023 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2023 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2023 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2023 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2023 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Οκτώβριος 2023 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Νοέμβριος 2023 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Δεκέμβριος 2023 - MJT Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα