Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιβατών

Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιβατών

Πληροφορίες για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα

Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα

Επιβάτες με αναπηρία και επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια για τη μετακίνησή τους στους χώρους του αεροδρομίου, θα πρέπει να έχουν υποβάλει εγκαίρως το σχετικό αίτημα επικοινωνώντας με την αεροπορική εταιρία ή ταξιδιωτικό τους γραφείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης.

Με την άφιξη τους στο αεροδρόμιο, Άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να κατευθύνονται στo check-in της αεροπορικής εταιρίας που ταξιδεύουν ή στα σημεία με τη σχετική σήμανση προκειμένου να ενημερώσουν τους παρόχους υπηρεσιών επίγειας βοήθειας για την άφιξη τους.

Σκύλοι Συνοδείας

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα (εφεξής ΑμεΑ), το αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης»  έχει ορίσει ακόμη πιο αυξημένα ποιοτικά πρότυπα για την επίγεια παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν με αεροσκάφος ως ακολούθως:

Ποιοτικά Πρότυπα Παροχής Συνδρομής για ΑμεΑ στο Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης»

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα (εφεξής ΑμεΑ), αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης» έχει ορίσει τα ακόλουθα ποιοτικά πρότυπα για την επίγεια παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν με αεροσκάφος:

Για Αναχωρούντες Επιβάτες - ΑμεΑ με πρότερη ενημέρωση (ενημέρωση στον Αερομεταφορέα/Πράκτορα/Ταξιδιωτικό Πράκτορα τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης τους)

Με τη γνωστοποίηση της άφιξης τους στο καθορισμένο σημείο του αεροδρομίου:

 • 80% των επιβατών δε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 10 λεπτά για την παροχή συνδρομής
 • 90% των επιβατών δε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 15 λεπτά για την παροχή συνδρομής
 • 100% των επιβατών δε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 20 λεπτά για την παροχή συνδρομής

Για Αφικνούμενους Επιβάτες – ΑμεΑ με πρότερη ενημέρωση (ενημέρωση στον Αερομεταφορέα/Πράκτορα/Ταξιδιωτικό Πράκτορα τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη δημοσιευμένη ώρα άφιξης της πτήσης τους)

Η συνδρομή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στην πύλη ή στο αεροσκάφος:

 • 80% των επιβατών μέσα σε 5 λεπτά από την άφιξη του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης
 • 90% των επιβατών μέσα σε 10 λεπτά από την άφιξη του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης
 • 100% των επιβατών μέσα σε 20 λεπτά από την άφιξη του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης

Για Αναχωρούντες Επιβάτες - ΑμεΑ χωρίς πρότερη ενημέρωση (ενημέρωση στον Αερομεταφορέα/Πράκτορα/Ταξιδιωτικό Πράκτορα σε λιγότερο από 48 ώρες πριν τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης τους)

Με τη γνωστοποίηση της άφιξης τους στο καθορισμένο σημείο του αεροδρομίου:

 • 80% των επιβατών δε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 20 λεπτά για την παροχή συνδρομής
 • 90% των επιβατών δε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 25 λεπτά για την παροχή συνδρομής
 • 100% των επιβατών δε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 30 λεπτά για την παροχή συνδρομής

Για Αφικνούμενους Επιβάτες - ΑμεΑ χωρίς πρότερη ενημέρωση (ενημέρωση στον Αερομεταφορέα/Πράκτορα/Ταξιδιωτικό Πράκτορα σε λιγότερο από 48 ώρες πριν τη δημοσιευμένη ώρα άφιξης της πτήσης τους)

Η συνδρομή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στην πύλη ή στο αεροσκάφος:

 • 80% των επιβατών μέσα σε 15 λεπτά από την άφιξη του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης
 • 90% των επιβατών μέσα σε 20 λεπτά από την άφιξη του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης
 • 100% των επιβατών μέσα σε 25 λεπτά από την άφιξη του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης

Προσοχή

Το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας παροχής συνδρομής για τους επιβάτες – ΑμεΑ ισχύει μόνο με την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες – ΑμεΑ παρουσιάζονται στο καθορισμένο σημείο του αεροδρομίου εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων.